Ordet "judo" är japanska och betyder "den mjuka vägen". Judo beskrivs som en sport där olika kast- och fasthållnings tekniker ingår. 

I judo spelar inte personliga förut- sättningar så stor roll. Alla kan bli en judoutövare, en judo-ka. Man kan vara kort, lång, tjock, smal, gammal, ung, kille eller tjej - det finns alltid tekniker som passar. Detta är en stor skillnad mellan judo och andra sporter. 

Vid en tävling utjämnas den eventuella fördel en hög kroppsvikt kan ge, genom indelning i viktklasser (indelning sker även efter bältesfärg). 

Tekniken är koncentrerad till att få en partners kropp ur balans. Snabbhet och precision i rörelserna är viktigare än råstyrka. 

Judo tränas i en speciell lokal, "dojo". Speciellt med en dojo är mattan, som på japanska kallas "tatami", på den tränas all teknik. 

Kan man träna judo som motion?
Judo är ett spännande, variationsrikt, och lite annorlunda sätt att hålla sig i form på. Alla kroppens muskelgrupper aktiveras, samtidigt som man övar upp styrka, balans, kondition, smidighet, koordination, reaktionsförmåga, självförtroende och respekt för sina medmänniskor. Träningen brukar även innehålla en hel del gymnastik (både för kroppen och hjärnan) samt träning av judo och dess tekniker. 

De flesta som tränar judo gör det inte för att uppnå tävlingsresultat, utan för motion, avkoppling och för att det är roligt.

 

Kort judo-historik
Judon grundades i Japan i slutet av 1800-talet av en man som hette Jigoro Kano (1860-1938). Jigoro Kano arbetade på en skola i Tokyo, och var vid sidan av sitt arbete mycket intresserad av sport. Han förenade gamla japanska kamptekniker samt kultur, med idealen för den framväxande västerländska motions- och idrottsrörelsen. Skapelsen kallade han judo, och började lära ut den år 1882. Judon kom till Europa i början på 1900-talet, och till Sverige under 1960-talet. Över hela världen tränas judo av cirka 13 miljoner personer. Det gör sporten till den 8:e största i världen.

Varför har man bälten i olika färger?
Inom judo har man olika grader. Graderna anger hur många tekniker man lärt sig. Det säger även en del om hur länge man har tränat. Bältet används till att hålla ihop jackan på sin judodräkt, "judo-gi

Ordningen på bältesfärgerna är följande (i gradordning lägsta-högsta): Vitt, gult, orange, grönt, blått, brunt, svart . Efter det svarta bältet erhåller man 1:a dan, 2:a dan och så vidare. 

Eftersom ungdomar (upp till 16 år) inte får lära sig alla tekniker har de vita bälten med en färgad rand på. Dessutom är varje bälte indelat i tre nivåer, som markeras med röda streck.